Solar Oil Solutions BV

In Solar Oil Solutions B.V. komen meer dan vijftien jaar ervaring in de economisch renderende teelt en met name het verwerken en toepassen van bio-grondstoffen bijeen. Centraal hierin heeft de integrale verwerking van koolzaadplantmateriaal, dus ook de steel- en bladresten, tot een in de praktijk toegepaste en economisch levensvatbare bedrijfsvorm geleid.

In het verleden heeft Solar Oil Solutions een Fryslan Fernijt IV tr3 subsidie ontvangen voor het Project Eiwitextractie en Ontwatering Berm- en ander Afval.

Solar Oil Solutions  richt zich voorts op biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen, de winning, productie, handel, distributie en de ontwikkeling van, alsmede het onderzoek naar plantaardige oliën en vetten, geschikt voor industriële- en consumptietoepassingen.

Bandenrubber Aanwending Na Destructie (BAND)

 

Dit prototype is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen

In dit door SNN gesubsidieerde project in de VIA2016 regeling is een werkend prototype ontwikkeld voor een in-line volcontinu werkende voorbewerkingstechnologie waarin grotere fragmenten van verschroot autobandenrubber verwerkt worden tot structuren van 3-4 mm diameter op een wijze die netto weinig energie vergt. Hierdoor wordt decentrale verwerking en valorisatie van deze reststroom mogelijk in een bestaande, kleine schaal inrichting voor thermisch kraken, passend bij de volumevraag van een gemiddeld bandenleverings- en terugname centrum.
Het betreffende concept berust op een continue stroom waarin van de rubberbrokken het rubber vloeibaar gemaakt wordt, die vervolgens in de verdere valorisatie van de afvalstroom uit gebruikte autobanden, voor invoer in micro-schaal prop-drive systemen voor thermisch splitsen van organisch en synthetisch rubber mengselmateriaal.

 

In verband met de lopende patentaanvraag kan op deze plaats niet dieper op de werkingsprincipes en de processturing van het in dit subsidieproject ontwikkelde prototype worden ingegaan.